Undersköterska - Aleris äldreomsorg , hemtjänst etc

Aleris anställer undersköterskor för arbete inom äldreboende, dagverksamhet, hemtjänst och hemvård.

Undersköterskor inom Aleris Äldreomsorg

Hos Aleris äldreboenden (kallas även för vårdboende, omsorgsboende, omvårdnadsboende och sjukhem etc.) arbetar undersköterskor för att finnas till hands om den äldre är i behov av hjälp, närhelst behov uppstår. Aleris anställer undersköterskor till olika typer av äldreboenden , anpassade efter patients behov. Deras äldreboenden består av permanenta äldreboenden, sjukhem, demensboende samt korttidsvård.

Undersköterska – Aleris dagverksamhet

Många av Aleris äldreboenden erbjuder även dagverksamhet, där alla äldre som bor i närheten kan delta. En undersköterska inom Aleris dagverskamheter hjälper äldre, som fortfarande bor hemma, att ha kontakt med andra. Undersköterskorna inom dagverksamheten hjälper även anhöriga med avlastning och ger anhörigvårdare ett välbehövligt stöd.

Undersköterska – Aleris hemtjänst

Undersköterskor i Aleris Hemtjänst hjälper äldre som är tillräckligt friska för att kunna bo kvar hemma. Arbetsuppgivter består av servicetjänster som exempelvis tvättning, städning, hämtning av mat, att stödja den äldre vid promenad eller handla åt henne/honom. Det består även av att ge henne/honom ren omvårdnad, som att exempelvis hjälpa till med dush, påklädning och annat så att den äldre förblir hel och ren..

 

Undersköterska inom Aleris Hemvård

Undersköterskor inom Aleris Hemvård hjälper till att ge patienten sjuk- och hälsovård som utförs hemma hos dem. Många insatser utförs av sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter, men vissa uppgifter delegeras till undersköterskor. Syfter med hemsjukvården är att ge patienten möjlighet att bo kvar i det egna hemmet.

Länkar till Aleris äldreboenden

Baldersro Plaza, Brushanens äldreboende,Båthöjden Plaza, Glimmervägens vårdboende, Hallen, Hasselparken,Kolla äldreboende, Lavendelgårdens vård och omsorgsboende, Lillevångshemmet, Odinslunds äldreboende, Orion, Sarvträsk,Tavastehus äldreboende, Trygghetens äldreboende, Villa Ryd demensboende, Vårbacka Plaza, Årstagården

 
Nyheter från Socialstyrelsen