Gipstekniker – utbildning

Gipstekniker - så är utbildningen

För att bli gipstekniker krävs en kortare utbildning på högskolenivå. Målsättningen med denna utbildningen är att ge studenterna en tillräcklig utbildning i gipsteknik, med teoretiska fördjupningar i exepelvis anatomi, biomekanik, samt ortopedi med tygdvikt vid frakturlära. Många gipstekniker är även undersköterskor.

Gipstekniker – kombinera teori med praktik

Utbildningen till gipstekniker innehåller diverse föreläsningar med efterföljande praktiska moment, där studenterna praktiskt får lära sig att applicera diverse sorter av fixerings- och gipsförband. Samtliga teorimoment avslutas med såväl en praktisk som teoretisk prövning.

Gipstekniker - kursens innehåll

En särskild tyngdvikt läggs åt olika aspekter rörande patientsäkerhet (inklusive aktuella lagar), information, dokumentation, samt de senaste rönen som berör behandlingar med funktionella syntetiska förbant och ortoser.

Anatomi viktigt inslag

Anatomimomentet består av de övre / nedre extremiteternas anatomi, kärl- och nervförsörjning samt fysiologi. Därefter studeras biomekanik, allmän ortopedi, ortopediska sjukdomar med frakturlära, handkirurgi, samt röntgendiagnostik. Viktiga moment är övriga medicinska tillstånd med betydelse inom gipsning och som kan ändra en gipsordination, såsom diabetesvård, reumatologi, nutrition, behandling av akuta mjukdelsskador, och internmedicin.

Gipsteknik / materiallära

Gipstekniker -kursen berör även materiallära och kännedom om material i gipsrummet, samt ergonomi och kännedom om risker för komplikationer och hur dessa kan undvikas. Bland gipsningstekniker som lärs ut ingår seriegips vid botoxinjektion, anläggande av gipsförband såväl i det akuta ske det som vid återbesök, anläggande av rigida syntetförband, anläggande av funktionella syntetförband, ortosapplicering samt tejpning. Kursen avslutas med moment rörande dokumentation och patientinformation

 

Andra artiklar

Nyheter från Socialstyrelsen