Timvikarie – undersköterska

Timvikariat är vanliga inom vård och omsorg. Dagligen är det tusentals undersköterskor som jobbar under dessa förhållanden. Timvikariat för undersköterskor förekommer hos både offentlig och privat driven vård och omsorg.

Hos landstingen finns timvikarier på exempelvis vårdcentraler, akutsjukhus och andra landstingsdrivna sjukhus. Hos kommunerna arbetar undersköterskor som timvikarier i exempelvis kommunalt driven äldreomsorg. Även många privat drivna sjukhus, vårdcentraler och äldreboenden anlitar timvikarier.

 

Vad innebär timvikariat för en undersköterska?

Att arbeta som timvikarie innebär att man måste vara beredd att rycka in med mycket kort varsel. Det är inte sällan som arbetsgivaren ringen på morgonen för att någon i personalen har blivit sjuk eller av annan orsak är frånvarande.

Måste man tacka till jobb?

Som timvikarie är du som undersköterska i en mycket utsatt position. Visserligen har du inte någon som helst skyldighet att tacka ja till ett jobb om arbetsgivaren ringer, men risken är givetvis att han sedan kontaktar någon annan i stället. Om arbetsgivaren tycker att du tackar nej för ofta är det troligt att han slutar ringa för att istället ta någon som brukar hoppa in närhelst arbetsgivaren ringer. Så formellt kan du tacka nej till jobbförfrågningar, men i praktiken går inte det eftersom du då blir utan jobb framöver.

Timvikarie /undersköterska – vanliga konsekvenser

Tyvärr ser arbetssituationen inte så ljus ut för timvikarier av flera orsaker. Den största nackdelen med att arbeta som undersköterska är att man inte vet om man får jobba kommande månad eller ens vecka. Inget jobb betyder inga pengar i plånboken och därmed en mycket jobbig situation för många. Om man inte har en säker inkomst får men exempelvis svårt att låna till boende, eller alls planera för framtiden. Osäkerheten om pengarna kommer att räcka månaden ut och nackdelen att man inte samtidigt kan ha andra jobb eftersom som man måste rycka in med kort varsel, gör att många känner sig stressade och vantrivs med sitt arbete.

Något positivt med att jobba som timvikarie?

För de allra flesta undersköterskor tär ovissheten och arbetssituationen på både kropp och själ. Många önskar nog arbete på fasta tider, men det är som sagt inte möjglit om man jobbar som timvikarie. Men det finns dock fördelar att arbeta som timvikarie. Om du exempelvis studerar eller har annan varaktig sysselsättning kan arbete som timvikarie dryga ut studiemedlen och dessutom ge dig nödvändig arbetslivserfarenhet. För många unga på arbetsmarknaden kan timvikariat ge god erfarenhet och dessutom möjlighet att knyta kontakter med arbetsgivare och kollegor – något som ofta är nödvändigt om du senare söker en fast tjänst med fasta arbetstider. Så för studenter och de som precis har blivit klara med sin undersköterska-utbildning kan timvikariat vara positivt, men för många övriga undersköterskor upplevs dock timvikariaten som någonting negativt.

Om det är så dåligt – varför finns endast lediga timvikariat?

Orsaken till varför arbetsgivaren vill ha timvikarier är helt enkelt kostnadsskäl och ökad flexibilitet. Både kommuner och privata utförare av vård och omsorg strävar efter att pressa kostnaderna. Det kommer alltid i en organisation uppstå situationer där det uppstår tillfällig personalbrist. I sådana situationer kan timvikarier fungera som viktiga kuggar i hjulen, som kan täcka upp personal som exempelvis är sjukskriven eller är hemma för sjukt barn. Tidigare var personalgrupperna så stora att det inte gjorde så mycket om någon var frånvarande, även om arbetsbelastningen då steg något för övriga kollegor. Numera är vården och omsorgen så ”slimmad” att det inte finns kollegor som kan täcka upp om någon ur personalen är frånvarande. Timvikarierna är därmed en förutsättning för att kunna bedriva vården och omsorgen på ett sätt som kostar minimalt med pengar.

 

Andra artiklar

Nyheter från Socialstyrelsen