Nattfrid - ger omsorgstagare ökad trygghet

Bättre omsorg med ny teknik

Vissa omsorgstagare har ett extra stort behov av tillsyn, omsorg och trygghet i sitt hem. Med en tjänst som heter Nattfrid, utvecklad av myJoice AB i Malmö, kan tillsynen göras med större säkerhet och oftare.

Den nattillsynen som idag sker med fysiska besök  kan upplevas som störande eller otillräcklig av vissa omsorgstagare, även om många finner en trygghet i närheten till kvalificerad personal från hemtjänsten om något skulle inträffa.  Med nattfrid monteras en till flera rörelsekänsliga kameror - som även fungerar i fullständigt mörker - på olika platser i bostaden.

Omsorgsgivare och omsorgstagare kommer överens om hur den planerade tillsynen ska ske. Tillsyn sker antingen proaktivt eller vid rörelselarm. När ett larm inkommer skickas ett meddelande till mobil eller dator, varefter man kan se hur det står till hos vårdtagaren. Vårdgivaren ser vad som skett från att larmet gick till nutid, man kan på ett fåtal sekunder ta ett kvalificerat beslut om exempelvis ett fysiskt besök ska göras.

I stadsdelen Backa i Göteborg arbetar undersköterskorna Gunilla Andrén  Anna Nilsson vid hemtjänsten. “Utan Nattfrid vet man inte vad som hänt efter att man har gått ut och stängt dörren hos vårdtagaren” säger Gunilla Andrén.  Tillsyn med kamera har kommit för att stanna tror Annika Ljungh, som är enhetschef vid hemtjänsten i Backa.

 
Nyheter från Socialstyrelsen