Storslam för SÖS patientsäkerhet

Södersjukhusets patientsäkerhet är toppen!

För andra året i rad kammade Södersjukhuset hem guldplaceringen i Stockholms Läns Landstings patientsäkerhetspris. Jenny Liu, akutläkare, och hennes kolleger på akutmottagningen fick förstapriset för sitt arbete med gipsbehandling vid handledsfrakturer.

 

– Av alla de goda bidrag (54 till antalet) var det den här postern som mest motsvarade juryns kriterier, sa prisutdelare Stig Nyman, landstingsråd (KD).

Priset togs emot av Aster Hadgue, undersköterska och gipstekniker, och Helena Östman, undersköterska, båda från akutmottagningen.

Anna Nergårdh, chefläkare på Södersjukhuset, var på plats och gladdes åt vinsten:
– Det är roligt att juryn väljer att uppmärksamma ett så praktiskt projekt. Det är just den här typen av förbättringsarbete som förstärker patientsäkerheten direkt i vården.

Föregångare

Det skulle bli mer Södersjukhuset. Margareta Hammarström, verksamhetschef för Kvinnosjukvård/Förlossning på SÖS, fick tredjepris för sitt föredrag om patientens medverkan efter allvarliga händelser.

– I den nya patientsäkerhetslagen finns ett krav på patientens medverkan i patientsäkerhetsarbetet. Det är roligt att SÖS har en verksamhet som är föregångare inom det området, säger Anna Nergårdh.

Nya kriterier

Kriterierna var nya för året. I år skulle bidragen:
• Utgå från patientens behov av god och säker vård, 
• Ha hög implementerbarhet i vårdens arbetsprocesser och 
• Vara innovativa och nytänkande.

 
Nyheter från Socialstyrelsen