Rätt till heltid en succé

Rätt till heltid för vissa undersköterskor

Sedan 1 april 2010  har alla medarbetare på  Gråbergets Seniorboende i Göteborg en heltidsanställning i botten, rapporterar  tidningen "Kommunal Väst". Dessutom har de anställda kvar möjligheten att arbeta deltid om de så önskar - samtliga har rätt att ändra sin anställningsform två gånger om året.

Internpool ersätter vikarier

Oavsett om man arbetar heltid eller deltid så är 80 % av arbetstiden förlagd på en  basavdelning och resterande tid placerad i en intern benmmaningspool. Därmed tas inga vikarier in eftersom all frånvaro täcks av den interna poolen. Internpolen har inneburit att kontakten mellan olika avdelningar har förbättras. Medarbetarna lär sig varandras specialiteter och arbetssätt gentemot olika boende, såsom  fysiskt sjuka, dementa och kortidsboende. Därmed har lärandet i organisationen förstärkts till gagn för personal, patienter och seniorboendet.

Ökad trygghet till samma kostnad

Andra fördelar är att många medarbetare känner en större trygghet när man har en garanterad heltidsanställning i botten, och de boende slipper ständigt okända vikarier. Dessutom frigörs personella resurser till att sätta guldkanten på tillvaron för de äldre när ingen medarbetare är frånvaro. Eftersom man inte längre tar in vikarier  har förändringen inte lett till ökade kostnader samtidigt som det har blivit lättare att rekrytera kvalificerad personal.

I

 
Nyheter från Socialstyrelsen