Undersköterskors lön enligt SCB

Tabellen visar statistik över den genomsnittliga månadslönen för undersköterskor, sjukvårdbiträden m.fl. Statistiken är framtagen av Statistiska Centralbyrån (SCB).


Åldersgrupper

Ålder - Kvinnor / Män / Totalt

18-24 19800 / 19700 / 19800

25-39 21700 / 21900 / 21700

40-64 22700 / 23000 / 22800

 

Sektorersgrupper

Sektor - Kvinnor / Män / Totalt

Kommun 21900 / 21500 / 21900

Landsting 22900 / 23600 /  23000

Stat 21500 / 22700 / 22100

Privat 22300 22700 22400

 
Nyheter från Socialstyrelsen