Jobbintervju - vanliga frågor med svar

 

Källa:intervjufragor.se

Fråga: Berätta om dig själv.

Svar: Berätta endast saker om som är relevanta för den specifika tjänst som du sökt.


 

Fråga: Varför vill du arbeta hos oss?

Svar: Var väl påläst om tjänsten så att du kan svara på denna fråga. Du kanske har hör att arbetsplatsen har god atmosfär, att du har möjlighet att utvecklas mm. Gör så att motparten kan se att du verkligen vill ha jobbet. Ledning till denna fråga går oftast att utläsa i platsannonsen.


 

Fråga: Varför borde vi anställa just dig?

Svar. Var väl påläst om företaget och läs platsannonsen om vad de söker efter, men använd inte samma ord som i platsannonsen. Ange vilka egenskaper, erfarenheter och kunnande som du har och som är relevanta för tjänsten. Tänk på att motivera, gärna med exempel, att du besitter denna egenskaper. Berskriv exempelvis att du har gått denna kursen, har erfarenhet av denna specifika arbetsuppgiften från en praktik eller sommarjobb. Undvik klyschor!


 

Fråga: Beskriv tre av dina svagheter/ begränsningar?

Svar: Visa att du är medveten om dina begränsningar och att du arbetar med dem. Fokusera på mindre begränsningar och visa hur du jobbar med dem


 

Fråga: Beskriv tre styrkor som du har?

Svar: Beskriv gärna med konkreta exempel styrkor som du har som är relevanta för den tjänst som du sökt.


 

Fråga: Varför valde du att läsa till undersköterska?

Svar: Beskriv vad du ansåg var utmanande och intressant med den utbildning som du gått.


 

Fråga: Vad är det största som du har presterat hitintills?

Svar: Ge konkreta exempel om vad du har gjort som är av relevans för den specifika tjänst som du sökt. Det kan vara både professionellt (exempelvis varit arbetsledare) eller privat (exempelvis tagit hand om din sjuka mamma).


 

Fråga: Beskriv en konflikt som du varit inblandad i.

Svar: Beskriv konflikten och hur du försökte lösa den.


 

Fråga: Hur bra klarar du av att samarbeta?

Svar: Ge konkreta exempel på hur du samarbetar och vilken roll du brukar ha vid samarbeten. Är du exempelvis den som kommer på nya idéer eller fördelar arbetsuppgifter? Fördrar du att arbeta individuellt eller i grupp, och vad är positivt/ negativt med grupparbete respektive individuellt arbete.


 

Fråga: Hur bra klarar du av stress?

Svar: Ge konkreta exempel av hur du hanterar stress, exempelvis hur du reagerar/ agerar när en patient plötsligt är i behov av en medicinsk insats p.g.a bröstsmärtor etc.


 

Fråga: Har bra klarar du av att ta ansvar?

Svar: Ge konkreta exempel på hur du klarar av att ta ansvar, gärna som är direkt relevanta till den tjänst som du sökt.


 

Fråga: Beskriv ett misstag som du har gjort.

Svar: Beskriv ett misstag som du har gjort och vad du har lärt dig av detta. Ingen är ofelbar och vetskap om sina egna misstag visar på en god självinsikt.

För fler tips inför jobbintervjun: intervjufragor.se

 
Nyheter från Socialstyrelsen